Home

Luister & Groei is ontstaan uit een passie voor luisteren. Door luisteren wordt écht groeien mogelijk. Maar soms is luisteren moeilijk. Bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis bijvoorbeeld, of personen met een auditieve beperking. Voor hen werd Luister & Groei in het leven geroepen.

Gehoorstoornissen, spraak- en taalstoornissen, prelogopedie

Al meer dan 15 jaar leer ik mensen luisteren. Als logopedist, aan de hand van persoonlijk geselecteerde oefeningen.

Kinderen met (ernstige) spraak- en taalontwikkelingsstoornissen leer ik luisteren om de ontwikkeling van de gesproken taal te stimuleren, ook op heel jonge leeftijd (prelogopedie).

Personen met een auditieve beperking leer ik luisteren (met hoorapparaten) om tot een beter spraakverstaan te komen.

Hierbij heb ik steeds de nodige aandacht voor de behoeftes, waarden, mogelijkheden, verlangens en verwachtingen van de cliënt en zijn omgeving. Zo kan iedereen blijven groeien tot de beste versie van zichzelf.

Iedereen die wil groeien

Ook mensen zonder taal- of gehoorstoornis worden soms geconfronteerd met hun belemmerende overtuigingen en angsten. Daarom wil ik mijn ervaring en kennis inzetten voor iedereen die wil groeien door te luisteren: niet alleen (jonge) kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en jongeren/volwassenen/ouderen met gehoorstoornissen maar iedereen die hulp nodig heeft om zijn leven (opnieuw) vorm te geven vanuit zijn eigen behoeftes, wensen en waarden.

Bij Luister & Groei kunnen zij terecht voor logopedie en/of (life) coaching. Neem een kijkje op de website voor meer informatie of contacteer me als je vragen hebt.