Tarieven

Logopedie

Als logopedist ben ik niet geconventioneerd. U kan de tarieven die ik hanteer hieronder terugvinden.

Logopedie wordt in sommige gevallen deels terugbetaald. Indien er geen tussenkomst mogelijk is via de verplichte verzekering, kan er soms beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering van uw mutualiteit. Vraag in dit geval meer uitleg bij uw mutualiteit.

Logopedisch bilan per 30 min
remgeld indien tussenkomst: € 7,50
€ 42,75
Sessie 30 min. in de praktijk (of aan huis)
geen logopedie op school
remgeld indien tussenkomst: € 5,50
€ 36,14
Adviesgesprek per 30 min.
zonder tussenkomst
€ 36,14
Logopedisch evolutieonderzoek 60 min.
Remgeld indien tussenkomst: € 11
€ 51,50
Schoolbespreking per 30 min.
zonder tussenkomst
€36,14
conventietarieven logopedie vanaf 01.01.2024

Life Coaching

Voor life coaching wordt geen tussenkomst voorzien. Ik hanteer hiervoor ook andere tarieven.

Sessie 60min. in de praktijk of op locatie€ 66,50
Tussentijds telefonisch overleg 30min€ 30
10 sessies + 1 sessie gratis +telefonisch overleg tussentijds€ 665
Deze prijzen zijn inclusief 21%BTW

Verplaatsing

Voor consultaties binnen Vichte worden géén verplaatsingskosten aangerekend. Buiten Vichte reken ik een kost aan van 0,4170€/km.

Betaalmogelijkheden

Betaling gebeurt met de bancontact-app of via maandelijkse overschrijving. Na correcte betaling ontvang je, indien van toepassing, het getuigschrift voor verstrekte hulp waarmee je de tegemoetkoming van de ziekteverzekering kan aanvragen.
Bij laattijdige betaling (betalingstermijn van 1 maand – verwittiging na 2 weken) wordt de therapie on hold gezet. Na meerdere onderbrekingen omwille van laattijdige betaling, ben ik genoodzaakt de therapie stop te zetten. Dat stelt mij in de mogelijkheid een andere cliënt verder te helpen.

Annulatie

Mag ik vragen om afspraken ten laatste 24u vooraf telefonisch te annuleren. Dit stelt mij in de mogelijkheid om op dit moment een andere cliënt verder te helpen. Indien je niet of laattijdig annuleert, zal het volledige ereloon aangerekend worden en dit zonder terugbetaling van het ziekenfonds. Dit geldt niet voor situaties van overmacht, zoals ziekte of een ongeval.