Logopedie

Gehoorstoornissen

Sinds 2003 begeleid ik personen met een gehoorstoornis. Als logopedist leer ik je luisteren, liplezen, spraakafzien en omgaan met je hoorapparaat of cochleair implantaat in verschillende (minder gunstige) situaties. We onderzoeken of eventuele hulpmiddelen kunnen ingezet worden. Ik geef concrete adviezen om communicatiestoringen te voorkomen of herkennen en de juiste herstelstrategieën toe te passen.
Waar nodig, werk ik nauw samen met de directe omgeving, werkgever, NKO-arts, audioloog en/of audicien.

Soms is coaching nodig.

Samen onderzoeken we de huidige situatie, de waarden maar ook belemmeringen en beperkende overtuigingen. We werken naar concreet haalbare doelen.
Ik wil jou helpen verder te groeien, ondanks de beperking die het gehoorverlies met zich meebrengt.

Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, prelogopedie

Sinds 2003 begeleid ik dagelijks (jonge) kinderen met (ernstige) spraak- en taalontwikkelingsstoornissen én hun ouders. Je kan bij mij terecht met je vragen omtrent eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen, kinderen die niet of moeilijk beginnen praten, kinderen die niet/nauwelijks verstaanbaar zijn (inclusief fonologische stoornissen en spraakontwikkelingsdyspraxie), … . Ik werk steeds in nauw contact met alle betrokken partijen zoals in eerste instantie de ouders en andere opvoeders, de doorverwijzer, de arts, de school, het CLB, … Ik luister, observeer, neem de nodige spraak- en taaltesten af, kom (waar nodig) aan huis/school voor een observatie van het taalgebruik in een vertrouwde omgeving, geef advies en stel een realistisch behandelingsplan op maat op. Indien nodig wordt ouderbegeleiding opgestart. Enkel op deze manier benutten we alle kansen om het kind te laten groeien.