Werking

Logopedie

 • Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen voor vragen of inlichtingen. 
 • We starten steeds met een intakegesprek. Dat kan telefonisch worden vastgelegd.
 • Je ontvangt dan een vragenlijst die je bij voorkeur vooraf invult. 
 • Tijdens het intakegesprek overlopen we de vragenlijst. Op basis daarvan bepalen we samen de mogelijke hulpvraag. Ik leg jou ook de werking uit en we maken enkele praktische afspraken. 
 • Indien je beslist om verder te gaan, plannen we het logopedisch onderzoek.
 • Dat onderzoek gebeurt steeds op medisch voorschrift. Daarvoor ga je eerst langs bij een arts. Dat kan een geneesheer-specialist zijn (die verschilt naargelang de problematiek) of je huisarts.  Enkel in bepaalde gevallen, kan tegemoetkoming voor het onderzoek aangevraagd worden.
 • Na het logopedisch onderzoek maak ik het verslag. Dat bezorg ik terug aan de voorschrijver. Als we beslissen om therapie op te starten, dient de geneesheer-specialist (verschilt per problematiek) hiervoor een voorschrift op te maken (niet de huisarts). Ik bezorg het voorschrift samen met het verslag aan de mutualiteit. 
 • Voor kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, hebben we ook een intelligentieonderzoek en een gehoortest nodig. Indien je niet weet waar je hiervoor terecht kan, help ik je verder. 
 • De logopedische sessies gaan door in de praktijk. Huisbezoeken of bezoeken aan het woonzorgcentrum zijn in sommige gevallen ook mogelijk. 
 • Het tijdstip waarop de sessies plaatsvinden, wordt gekozen in onderling overleg. 
 • We werken tot we onze doelstelling hebben bereikt. Na 1 jaar kan, indien nodig, een verlenging worden aangevraagd. Het aantal sessies waarop je recht hebt, verschilt per problematiek. Ik leg alles uit bij aanvang van de therapie. 

Life Coaching

 • Indien je vragen hebt, aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen. 
 • We starten steeds met een kennismakingsgesprek. Dat kan telefonisch worden vastgelegd.
 • Je ontvangt dan een vragenlijst die je bij voorkeur vooraf invult. 
 • Tijdens het kennismakingsgesprek overlopen we de vragenlijst. Op basis daarvan bepalen we samen de hulpvraag en de mogelijke doelstelling(en). Ik leg jou de praktische werking uit en we overlopen het samenwerkingscontract. Dat contract hoef je pas te ondertekenen tegen de eerst volgende sessie, indien je met de coaching wil starten. 
 • Een coachingstraject duurt gemiddeld zo’n 8 à 12 sessies. We onderzoeken eerst wat er bij jou leeft, en werken daarna naar een concreet doel toe. 
 • Een sessie duurt telkens 1h. Na elke sessie ga je naar huis met een concreet actiepunt, iets dat je alvast kan uitproberen.