Iedereen die wil groeien

Ook mensen zonder taal- of gehoorstoornis worden soms geconfronteerd met hun belemmerende overtuigingen en angsten. Daarom wil ik mijn ervaring en kennis inzetten voor iedereen die wil groeien door te luisteren: niet alleen (jonge) kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en jongeren/volwassenen/ouderen met gehoorstoornissen maar iedereen die hulp nodig heeft om zijn leven (opnieuw) vorm te geven vanuit zijn eigen behoeftes, wensen en waarden.

Bij Luister & Groei kunnen zij terecht voor logopedie en/of (life) coaching. Neem een kijkje op de website voor meer informatie of contacteer me als je vragen hebt.